Hvem er sammenslutningen af godkendte hundezoneterapeuter

Vi har dannet denne sammenslutning af flere grunde.

Det er et krav fra forsikringsselskaberne, at hunde-zoneterapeuten er medlem af sammenslutningen, førend de dækker udgifter til hunde-zoneterapi. 

Sammenslutningens formål er derudover:

  • At udbrede kendskabet til hunde-zoneterapi
  • At medvirke til at sikre kvaliteten af hunde-zoneterapi og akupressur til hunde
  • At medvirke til at skabe kvalificeret erfaringsudveksling indenfor hunde-zoneterapi
  • At fremme og lette hundeejeres adgang til certificeret og kvalificeret terapi for deres hund, herunder forsikringsmæssig dækning
  • At styrke de terapeuter, som er tilknyttet Sammenslutningen i forbindelse med ovenstående formål

For at være medlem kræves af din hunde-zoneterapeut:

  • Er certificeret Sano Canis terapeut. Sano Canis er den eneste udbyder af en dyrlægeeksamineret hunde-zoneterapeutuddannelse
  • Deltager i efteruddannelse hos Sano Canis eller i et af Sammenslutningens uddannelsesudvalg godkendt kursus. Deltager skal i rette tid indsende dokumentation for efteruddannelse.
  • Er ansvarsforsikret 
  • Udarbejder en detaljeret journal i forbindelse med hunde, der er forsikret af hensyn til dækning hos forsikringsselskaber
Vivian Birlie

Vivian Birlie

Administrator

 

Ejer af Sano Canis.

Fotograf: Trine Bukh